wolna strefa - serwis tańca [strona główna]free zone - dance service [home page]


© serwis tańca

działy serwisu tańca:

najnowsze wiadomości

recenzje serwisu tańca

wywiady serwisu tańca

teksty serwisu tańca

galeria fotografii tanecznej

forum dyskusyjne

promocja tańca współczesnego:

katalog tańca - katalog polskich teatrów tańca współczesnego

międzynarodowy dzień tańca - serwis informacyjny

impresariat tańca - organizacja spektakli tańca współczesnego

działalność wolnej strefy:

fabryka tańca - program patronatów prasowych i tanecznych produkcji teatralnych wolnej strefy

republika tańca - projekt prezentacyjny wolnej strefy

anex solo festival - festiwal solistów tańca współczesnego

strefa tańca - miesięcznik o tańcu współczesnym

dodatkowe informacje:

wolna strefa - podstawowe informacje o stowarzyszeniu i jego działalności

serwis tańca - wyniki oglądalności, możliwości promocyjne, reklama, historia, współpracownicy

kontakt z wolną strefą
kontakt z serwisem tańca

wolna strefa - serwis tańca: Witamy w pierwszym w Polsce serwisie tańca i centrum informacji o tańcu współczesnym. Nasza strona działa od 2000 roku i jest największym internetowym kompendium wiedzy o polskich teatrach tańca.

Szukamy współpracowników, recenzentów, dziennikarzy zajmujących się tańcem współczesnym. Recenzje, zapowiedzi, informacje prosimy przysyłać na adres: serwistanca@poczta.onet.pl

Obejmujemy ciekawe imprezy teatralne i związane z tańcem współczesnym patronatem prasowym, oferujemy reklamy w serwisie tańca, organizujemy spektakle teatrów tańca - zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: wolnastrefa@poczta.onet.plwolna strefa - serwis tańca
archiwum wiadomości
marzec 2007 [pełna wersja informacji z serwisu tańca]


Architektura i taniec: "Poruszenie. Ruch i jego różne aspekty", wykłady i warsztaty

[08.03.2007] Zapraszamy 19-20 marca architektów oraz tancerzy tańca współczesnego na wspólne warsztaty i otwarte wykłady w ramach projektu "Poruszenie. Ruch i jego różne aspekty". Organizatorami wydarzenia są pasjonaci tańca i architektury - absolwentki i studentki Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Impreza odbywać się będzie 19 marca na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz 20 marca w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Głównym tematem dwudniowych warsztatów będzie interakcyjność architektury w bliskim otoczeniu człowieka w roku 2077. Oprócz warsztatów 20 marca w Muzeum Architektury odbędzie się cykl wykładów o ruchu w architekturze i teatrze zaprezentowanych przez architektów: Stanisława Lose i Adę Kwiatkowską , krytyków tańca: Annę Królicę, Witolda Mrozka oraz historyka sztuki Joannę Wolską. Warsztaty poprowadzą tancerze-architekci a dyskusje architekci, tancerze i krytycy tańca. Koordynator projektu Anna Tomżyńska. Kontakt: tel. 0 607 612 870.

Cele:

Celem imprezy jest konfrontacja wrocławskich środowisk architektonicznego i tanecznego oraz wskazanie alternatywnych dróg postrzegania architektury przez ruch. Projekt jest wyzwaniem dla młodego pokolenia do analizy uwarunkowań życia we współczesności i niedalekiej przyszłości. 'Poruszenie' to zaspokojenie ciekawości wzajemnego oddziaływania w procesie twórczym różnych dziedzin sztuki: architektury i tańca. Pomysł 'Poruszenia' ma na celu otworzyć młodych ludzi na inne formy komunikacji - zapoznając środowisko architektoniczne z pozawerbalnym językiem tańca współczesnego. 'Poruszenie' ma zbadać różne aspekty ruchu, stawiając w centrum zainteresowania architektoniczny świat. Spotkanie różnych grup aktywności twórczej ma za zadanie wzajemna promocję i edukację.

Formuła:

Projekt "Poruszenie. Ruch i jego różne aspekty" operuje ruchem jako uniwersum łączącym architekturę i taniec. O ile ruch w tańcu jest rzeczą oczywistą ze względu na to, że zawiera się już w samej definicji tańca, o tyle temat ruchu w architekturze wymaga szerszego spojrzenia i przeanalizowania pod różnym kątem widzenia. Poszukiwania mogą dotyczyć dosłownej interpretacji ruchu jako przemieszczenie w pewnej jednostce czasu, co kojarzy się z mechanizacją współczesnego świata. Ruch może jednak być rozumiany jako pojęcie szersze opisujące przepływy i zjawiska, dziejące się wewnątrz architektury. W ten sposób nieożywiona materia przechodzi na plan dalszy, a istotą stają się procesy, gdzie ruch to relacje pomiędzy ludźmi oraz przestrzeniami o określonych funkcjach. Relacja materii nieożywionej z człowiekiem z nią obcującym daje efekt ciągłej zmienności i przemiany, interpretowanej tu jako ruch. Wreszcie ruch można postrzegać jako nieodłączną częścią architektury interaktywnej, w której to wzajemne oddziaływanie materii i człowieka powoduje zaburzenie granicy tego, co stałe i nieruchome. W tym aspekcie materia również zaczyna się ruszać, chodź widoczny jest jedynie impuls człowieka i jego efekt w postaci np. uruchomionej maszyny.

Przybliżenie tematu tańca, czyli ruchu cielesnego, ma zwrócić uwagę na człowieka jako na najważniejszy element w rozważaniach o współczesnym świecie. Wszelkie bodźce wysyłane przez świat zewnętrzny odbierane są przez ciało, zanim dotrą do ludzkiej świadomości. Czy jesteśmy jednak świadomi naszej fizyczności w aspekcie architektury? Czy wiemy, dlaczego właśnie w ten sposób a nie inny nasze ciało porusza się i funkcjonuje w niej? Tancerz traktuje ciało jako narzędzie, przez co zyskuje ponadnormową świadomość odczuwania po przez ciało.

"Architekturę należy postrzegać jako przestrzeń, w której znajduje się ciało. Miasto powinno być możliwe do dotknięcia, a żeby tego dokonać, należy nawet potknąć się w nim i przewrócić. Przestrzeń jest bowiem odbierana przez nasze ciała".
Odile Decq

Program:

Poruszenie. Ruch i jego różne aspekty
wykłady ruch i jego różne aspekty - konfrontacja dwóch środowisk twórczych

20 marca
Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, Wrocław

godz. 17.00 - powitanie, otwarcie
godz. 17.15 - spektakl Operacji Teatr Tańca
godz. 17.50 - "Różne aspekty ruchu" - wprowadzenie do tematyki konferencji, prezentacja
godz. 18.00 - "Ewolucja architektury ruchu od lat 60. po dzień dzisiejszy" (Joanna Wolska historyk sztuki, studentka architektury)
godz. 18.20 - "Symulacja gry z czasoprzestrzenią" (Ada Kwiatkowska, architekt)
godz. 18.40 - "Przestrzeń kreacji" (Stanisław Lose, architekt)
godz. 19.00 - "Oddziaływanie przestrzeni na formę teatru ruchu" (Anna Królica, teatrolog, krytyk tańca)
godz. 19.20 - "Taniec i przestrzeń wirtualna kreowana przez nowe media" (Witold Mrozek krytyk tańca i medioznawca)
godz. 19.40 - przerwa
godz. 19.50 - prezentacja wyniku warsztatów - forma ruchowa
godz. 20.10 - dyskusja panelowa
godz. 20.30 - poczęstunek, zakończenie

Poruszenie. Ruch i jego różne aspekty
warsztaty architektoniczne dla studentów architektury ze współpracą tancerzy
Interaktywność architektury w bliskim otoczeniu człowieka w roku 2077

19 marca
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, ul. Prusa 53/55, Wrocław

godz. 17.00 - spotkanie i przedstawienie idei warsztatów (prezentacja) oraz program warsztatów
godz. 17.15 - zadania ruchowe przybliżające docelowy środek wypowiedzi
godz. 19.00 - burza mózgów - interaktywność w bliskim otoczeniu człowieka w roku 2077
godz. 20.45 - podsumowanie i zebranie wspólnych wniosków

20 marca
Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, Wrocław

godz. 9.00 - spotkanie i przypomnienie wniosków z wczorajszej dyskusji
godz. 9.15 - podział na grupy - poszukiwanie pomysłów na przekazanie wniosków z dyskusji w formie ruchowej
godz. 12.00 - przerwa
godz. 12.30 - przełożenie wniosków na język ruchu
godz. 14.00 - podsumowanie i próbne prezentacje
godz. 14.30 - zapis w formie szkiców wniosków ruchowych
godz. 15.30 - obiad

Idea warsztatów:

Celem imprezy jest spotkanie studentów architektury i tancerzy teatru ruchu w celu eksploracji płaszczyzn zagadnienia: "interaktywność obiektów i przestrzeni architektonicznych kreujących futurystyczne otoczenie człowieka". Rok 2077 jest symbolem świata przyszłości, w którym współoddziaływanie pomiędzy istotą ludzką a ciałem architektonicznym będzie rodzajem multisensorycznego zdarzenia. Rozważając człowieka jako Twórcę i z drugiej strony Odbiorcę dzieła, a architekturę jako Tworzywo, meritum stanowią metody i rodzaje dialogu pomiędzy wymienionymi trzema podmiotami. Poprzez nadanie przestrzeni bliskiego otoczenia zdolności antropomorficznych zostaną zbadane struktury interakcji wewnętrznych.

Jaki w takim współdziałaniu będzie stopień swobody odbiorcy w poruszaniu się w określonej strukturze dzieła? Czy jesteśmy w stanie przewidzieć ilość wariantów-ścieżek poruszania się wewnątrz zadanego środowiska? W trakcie wspólnych warsztatów substytutem kartek papieru i szkiców rysunkowych będzie 'żywe' narzędzie - ciała tancerzy, odgrywające role odbiorcy i tworzywa. To, jak bardzo przestrzeń architektoniczna stymuluje do reakcji i aktywności Odbiorców, zależy od Twórcy. Jest on więc inicjatorem zdarzeń, a tym samym ruchu wyrażonego językiem ciała ludzkiego i architektonicznego. Odbiorcy dzieła zaś, zmotywowani do podjęcia kooperacji, automatycznie przejmują rolę Twórców i staja się kontynuatorami ruchu. Proces taki może zaowocować relacją typu perpetuum mobile, może również okazać się jednorazowym. Wszystko w zależności od rodzaju sfery, w której interaktywność ma się przejawić i zadziałać, zespalając człowieka i architekturę - dwa pierwiastki, które bez siebie nie istnieją i nie funkcjonują.


PRAWA AUTORSKIE:
1. tekst: © opracowanie materiałów promocyjnych organizatora i /lub/ wykonawcy: serwis tańca
2. zdjęcia: © brak publikacji

1. kopiowanie i przetwarzanie tekstu opublikowanych powyżej informacji: dozwolone z podaniem źródła
Dalsze publikacje muszą posiadać adnotację: "źródło: wolna strefa - serwis tańca", lub "źródło: www.wolnastrefa.republika.pl".

2. kopiowanie zdjęć ilustrujących opublikowane powyżej informacje: zabronione

Prosimy nie łamać praw autorskich.

więcej o prawach autorskich --->>>


~~~~~   powrót do strony głównej serwisu tańca


główna     serwis tańca


odkryć strony od 20.10.2000

wolna strefa - serwis tańca: taniec współczesny, taniec nowoczesny, modern dance, festiwale tańca, teatry tańca, warsztaty tańca współczesnego, katalog tańca

© wolf
wszystkie prawa zastrzeżone