strona tańca: projekty prezentacyjne wolnej strefy


anex solo festival
edycja 2000: anex solo festival

prezentacje spektakli, podstawowe informacje, kontakt

Początkiem anex solo festival organizowanego przez stowarzyszenie wolna strefa był projekt Anex, który był realizowany w ramach OTAR (Ośrodka Teatralnego Akademii Ruchu). Kuratorem programu zarówno projektu Anex (w OTAR), jak i późniejszym anex solo festival (w wolnej strefie) jest Katarzyna Czarnecka. Pomysł zbiorowych prezentacji spektakli solowych, autorstwa Jarosława Żwirblisa i Katarzyny Czarneckiej, został przekazany wolnej strefie ugodowo. Projekt zmienił nazwę w 2002 roku na anex solo festival i przyjął formułę festiwalu, którego prezentacje skierowane są przede wszystkim na nowe choreografie polskich tancerzy. Założeniem anex solo festival jest promocja polskich twórców, często będących tancerzami w większych grupach. Dodatkowo wolna strefa zapewnia występującym tancerzom promocję medialną także po zakończeniu festiwalu. Festiwal odbywa się w grudniu na zakończenie sezonu artystycznego, organizowany jest w tych latach, w których otrzymywane są docelowe dotacje.

spektakle: edycja 2000: 8, 9 grudnia 2000 r., godz. 19.00
warsztaty: edycja 2000: 9, 10 grudnia 2000 r., godz 9.00-13.00
miejsce: Sala Laboratorium, Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie
adres: CSW - Zamek Ujazdowski, Aleje Ujazdowskie 6, Warszawa
kurator projektu: Katarzyna Czarnecka
promocja prasowa: Sandra Wilk, tel. 0 505 47 91 74
wolnastrefa@poczta.onet.pl© stronę tańca przygotowuje: wolna strefa
kontakt: wolnastrefa@poczta.onet.pl


główna     serwis tańca     powrót do: anex solo festival     powrót do: strona tańca: anex solo festival: edycja 2000odkryć strony od 20.10.2000

wolna strefa - serwis tańca: taniec współczesny, taniec nowoczesny, modern dance, festiwale tańca, teatry tańca, warsztaty tańca współczesnego

© wolf
wszystkie prawa zatrzeżone