fabryka tańca: produkcje teatralne i patronaty prasowe wolnej strefy


Projekt DCX (Dance Contemporary X)
- II edycja

patronat prasowy wolnej strefy (Warszawa, 2005)

Projekt DCX (Dance Contemporary X) powstał we wrześniu 2004 roku. Jest to projekt wieloletni mający na celu upowszechnienie tańca współczesnego i animację środowisk zainteresowanych tą dziedziną sztuki. DCX zaprasza do uczestnictwa i aktywnego działania na rzecz rozwoju tańca współczesnego.

Cele projektu:

* przełamanie stereotypów związanych z postrzeganiem tańca i jego rolą w życiu społecznym
* uwrażliwienie na sztukę tańca
* integracja uczestników projektu
* ukazanie unikalnej natury tańca jako sposobu wyrażania się, ekspresji angażującej zarówno sferę cielesną jaki duchowo-psychiczną
* zwiększanie możliwości prezentacji spektakli tańca współczesnego
* współpraca międzynarodowa
* łączenie działalności edukacyjnej i artystycznej

Realizacja projektu:

W sezonie: wrzesień-grudzień 2005 w ramach projektu DCX odbędą się warsztaty i prezentacje spektakli tańca współczesnego
realizowane w czterech cyklach o odrębnych tematach:

Cykl I: Taniec - improwizacja i plastyka
Cykl II: Taniec - teatr
Cykl III: Taniec - peryferia i film
Cykl IV: Taniec - muzyka i śpiew

Założenia merytoryczne projektu:

Uporządkowane w taki sposób warsztaty pozwalają przyjrzeć się, w jaki sposób taniec współistnieje z innymi dziedzinami sztuki (plastyka, teatr, film, muzyka), a także z psychologią i duchowymi aspektami naszego życia (w kluczu: taniec > peryferia; taniec > improwizacja).

Prezentowane w ramach projektu spektakle odpowiadać będą swą formą i środkami wyrazu tematom poszczególnych cykli. Będzie to bardzo ważny punkt odniesienia dla uczestników warsztatów, a także pozytywna motywacja do wzięcia udziału w otwartej dla wszystkich chętnych audycji do projektu artystycznego realizowanego na podsumowanie wszystkich zajęć.

Audycja odbędzie się po zakończeniu III cyklu. Drogą selekcji zostanie wybranych 12 osób, które przez tydzień będą pracować pod okiem zaproszonych artystów. Podczas IV cyklu nastąpi prezentacja pracy w formie spektaklu. Będzie to podsumowanie całości warsztatów. Dzięki temu wydarzeniu powstanie integralna całość obejmująca i łącząca działalność edukacyjną i artystyczną na wielu poziomach.

Projekt ten ma za zadanie odegrać ważną rolę w rozwoju środowiska związanego z tańcem współczesnym i może przyczynić się do wzrostu jego aktywności. Daje on możliwość nie tylko zdobywania i poszerzania wiedzy w zakresie unikatowej sztuki tańca, ale także wykorzystania i skonfrontowania swoich doświadczeń na scenie. Wielu niezależnych tancerzy i przyszłych choreografów emigruje z Polski by poszerzać swoją wiedzę i uzyskać możliwość pracy zawodowej. Emigrują więc do państw, gdzie taniec współczesny jest dobrze rozwiniętą dziedziną sztuki, a jego udział w rozwoju kultury i życia społecznego jest znaczący (m.in. we Francji, Niemczech, Holandii czy Wielkiej Brytanii). Oczywiście wyjazdy takie są bardzo kosztowne i nawet przy otrzymaniu stypendium na taki cel trzeba mieć oprócz tego własne środki finansowe. Z tego powodu nie wszyscy mają możliwość korzystania z nauki za granicą. Z kolei w naszym kraju nie ma wyższych uczelni, które zajmują się tą dziedziną sztuki. Stworzenie możliwości dla prezentacji spektakli, a także regularnych zajęć i warsztatów jest więc niezbędne dla dalszej ewolucji tańca współczesnego w Polsce.
Anna Godowska


foto: Marta Kosieradzka / Magdalena Buczkowska
publikacja za zgodą Ośrodka Działań Twórczych
© stronę tańca przygotowuje: wolna strefa
kontakt: wolnastrefa@poczta.onet.pl


główna     serwis tańca     powrót do: fabryka tańca     powrót do: projekt DCXodkryć strony od 20.10.2000

wolna strefa - serwis tańca: taniec współczesny, taniec nowoczesny, modern dance, festiwale tańca, teatry tańca, warsztaty tańca współczesnego

© wolf
wszystkie prawa zatrzeżone