fabryka tańca: produkcje teatralne i patronaty prasowe wolnej strefy


Projekt DCX (Dance Contemporary X)
- II edycja

patronat prasowy wolnej strefy (Warszawa, 2005)

Projekt DCX (Dance Contemporary X) powstał we wrześniu 2004 roku. Jest to projekt wieloletni mający na celu upowszechnienie tańca współczesnego i animację środowisk zainteresowanych tą dziedziną sztuki. DCX zaprasza do uczestnictwa i aktywnego działania na rzecz rozwoju tańca współczesnego.

Sylwetki zaproszonych artystów i opis warsztatów:

Leszek Bzdyl - Tancerz, aktor, reżyser, choreograf, pedagog. Zawodowo na scenie teatralnej od 1987 roku (Wrocławski Teatr Pantomimy Henryka Tomaszewskiego 1987-1990; Teatr Ekspresji Wojciecha Misiuro 1990-92). W 1993 roku założył Teatr Dada von Bzdülöw, w którym reżyseruje, tworzy choreografie i występuje w większości przedstawień. Swoje spektakle prezentował na wszystkich ważniejszych festiwalach tańca współczesnego i teatru alternatywnego w Polsce, regularnie występuje na europejskich scenach teatralnych. Laureat nagród za działalność artystyczną (Prezydenta Miasta Gdańska (1998), Prezydenta Miasta Gdyni (1999), Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (1999). W roku 2002 był stypendystą miasta Gdańska. W 2002 roku zainicjował działalność Gdańskiej Korporacji Tańca. Jako choreograf i twórca ruchu scenicznego współpracuje z teatrami dramatycznymi w Polsce (Teatr Rozmaitości, Warszawa, Teatr Miejski w Gdyni, Teatr Studio, Warszawa, Teatr im. Modrzejewskiej w Legnicy, Teatr Polski w Bydgoszczy). W teatrach dramatycznych także reżyseruje (Bałtycki Teatr Dramatyczny, Koszalin, Teatr Miejski, Gdynia, Teatr Wybrzeże, Gdańsk, Teatr Wybrzeże, Gdańsk) i występuje (Teatr Miejski im. Gombrowicza). Brał udział w licznych projektach międzynarodowych, z których najważniejsze to The Rape of Europe - Landscape X (Interkult, Sztokholm), In the body (Bałtycki Uniwersytet Tańca - Gdańsk), Drop Dead Gorgeous (koprodukcja z Vincent Dance Theatre, Anglia). Od 1990 prowadzi warsztaty teatralne i lekcje tańca w Polsce i za granicą. Uczył między innymi w Państwowej Szkole Baletowej w Gdańsku i w Studium Wokalno - Aktorskim przy Teatrze Muzycznym w Gdyni.

Warsztat: taniec współczesny Leszek Bzdyl o zajęciach: "Warsztat, który prowadzę w dużej mierze skoncentrowany jest na skodyfikowanej lekcji tańca współczesnego. Jednakże istotnym elementem mojej propozycji jest również relaksacja i improwizacja (zarówno taneczna, jak i aktorska). W trakcie pracy skupiam się na takim przygotowaniu tancerza, aby jego świadomość ciała, świadomość rytmu i ekonomii tańca pozwalały mu efektywnie i swobodnie uczestniczyć w procesie twórczym (przedstawienie teatralne, choreografia). Moja metoda pracy, czy też system, w ramach którego poruszam się i który proponuję to:
- konsekwentny balans pomiędzy napięciem i rozluźnieniem,
- integracja-koordynacja ruchu i oddychania,
- badanie anatomicznych zależności aparatu ruchu
- świadome korzystanie z potencjału możliwości, jakimi dysponujemy w tańcu.
Powiększanie przestrzeni wewnątrz ciała, nawiązywanie relacji tańczącego ciała z przestrzenią sceny, dialog z partnerem i wszystkie kolejne stadia uruchamiania zdarzenia teatralnego są już tylko efektem wcześniej wymienionych elementów systemu".

Iwona Olszowska - Pedagog, choreograf, tancerka założyciel, kierownik artystyczny Eksperymentalnego Studia Tańca (EST). Pierwszy warsztat zdobywała w Studenckim Teatrze Tańca Kontrast, kolejne na Uniwersytetach: Alabama i George Mason (USA), Calgary (Kanada), studiach tańca Nowego Jorku oraz na warsztatach tańca organizowanych w kraju. Jest absolwentką kursu choreograficznego. Współpracowała z amerykańskimi pedagogami, brała udział w wymianach i projektach międzynarodowych (Liz Lerman Dance Exchange, Projekt Pandora, Projekt Polski, Powrót do tradycji, "Hałda", "Aurora" z Maidą Withers, "Więcej tańca" i "Taniec bez tajemnic" z gośćmi EST oraz program wymiany między EST i Dance Alabama). Tańczyła na scenach Polskich i zagranicznych. Swoje choreografie prezentowała na festiwalach tańca współczesnego, muzycznych i teatrów alternatywnych występując razem z EST oraz indywidualnie. Jest autorką 19 choreografii dla EST. Obecnie tańczy i tworzy choreografie solowe oraz teatralne (Teatr Stary, Kraków, Teatr im Kochanowskiego, Opole, Teatr STU, Kraków, Teatr im Bogusławskiego, Kalisz, Teatr Muzyczny w Gliwicach, Loch Camelot, Kraków, Teatr Rozmaitości, Warszawa, Teatr Ludowy, Kraków, Teatr Słowackiego, Kraków). Prowadziła warsztat i opiekę artystyczną projektu Unii Europejskiej - Pan European Art. Laboratory w Villi Decius w Krakowie. Jest laureatką nagród za choreografie oraz za konsekwentną kontynuację własnej drogi twórczej, osobowość sceniczną oraz stypendium Fundacji Batorego (ArtsLink w Nowym Jorku). Prowadzi warsztaty w ośrodkach tańca na terenie Polski. Uczyła również w Anglii, na Ukrainie, w Rosji. Jako pedagog współpracowała z prywatnym studio aktorskim (L'art Studio). Obecnie uczy w krakowskiej PWST i prowadzi zajęcia z tańca, improwizacji, kontakt improwizacji w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży SCKM w Krakowie.

Warsztat: taniec współczesny - W swoim warsztacie wykorzystuje elementy różnych technik, koncentrując się na tym, co najbardziej interesuje uczestników. Podczas zajęć pracuje się nad zwiększaniem świadomości ciała wykorzystując elementy techniki Alexandra (ustawienie pionu, oddech), Feldenkreisa (system kostny), elementy Body Mind Centering /BMC/. Pracuje się nad ruchem korzystając z różnych systemów: mięśniowego, pracy mięsni głębokich, kostnego, oddechowego, płynów ustrojowych, organów i stawów szukając organiki ruchu. Warsztat obejmuję pracę ze świadomym użyciem zmysłów (wzrok, słuch, dotyk-kinetyka), ośrodków ruchu, emocji i intelektu człowieka. W pracy korzysta z elementów systemu Labana (czas, przestrzeń, energia). W zajęciach wykorzystywane mogą być elementy improwizacji i kontakt improwizacji, jej główne zasady pracy ciała i relacji z partnerem.

Anka Jankowska - Aktorka, tancerka, choreograf. Absolwentka Szkoły Muzycznej im. Kurpińskiego i szkole teatralnej STUDIO AS (dyplom u prof. Adama Ferencego). W latach 1989 - 1998 uczyła się "School on Wheels" Dereva (Niemcy), w "Odin Theatret" (Dania), "Szkoła Teatru Wizualnego Leszka Mądzika" (Polska). Jako aktorka i reżyser pracowała w teatrach: REMUS (Warszawa), Teatr Miejski ( Puławy), ALMA (Warszawa), "Scena" ( Warszawa), MARU ( Berlin), ACADEMIA (Warszawa). W latach 1998 - 2001 prowadziła zajęcia z teatru ruchu w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Warszawie. W latach 2001 - 2003 otrzymywała stypendium artystyczne w Internationale Kunstlerinenstiftung "Die Hoge". Autorka choreografii dla Theater Vorpommern w Greifswaldzie "Gleis Novi Sad" (2003). Jako dziennikarz współpracowała z miesięcznikiem "Strefa Tańca" (2003-2004). Od roku 1998 prowadzi współpracę artystyczną z rzeźbiarzem i fotografikiem Wiktorem Guttem. Od roku 1998 wraz z Heini Nukari jako aktorka, choreograf, reżyser i projektant świateł współtworzy teatr TRAVA. Prowadziła zajęcia i występowała na wielu festiwalach w kraju i za granicą.

Warsztat: Taniec a działania teatralne - Ciało i głos stanowią integralną całość - są podstawą warsztatu każdego aktora. Podczas warsztatów student wraz z nauczycielem będą podejmować trud odnalezienia oryginalnego i bardzo osobistego połączenia tych dwóch elementów. Nie istnieje głos brzydki i ładny, istnieje tylko głos ciekawy. Każde ciało w ruchu może stać się interesujące na scenie. Poszczególne elementy warsztatu będą poświęcone tym zagadnieniom:
- Jak się "powiększyć", tak, aby wypełnić całą przestrzeń?
- Jak przykuć uwagę widza i go zaskoczyć? Czym jest nuda?
- Jak poprzez świadomość ciała zintensyfikować emocje?
- Jak korzystać w pracy scenicznej z własnych snów i podświadomości?
Łącząc elementy tańca nowoczesnego, teatru ruchu, różnych technik pracy z głosem oraz wschodnich praktyk scenicznych, warsztat pomoże stworzyć studentom nowe, nie imitacyjne formy istnienia w przestrzeni scenicznej.

Przemek Wasilkowski - Aktor, pedagog. Edukację aktorską rozpoczął w dwuletnim Studium Kulturalno - Oświatowym we Wrocławiu. W latach 1989-1993 studiował w PWSFTViT w Łodzi. Po ukończeniu studiów zagrał kilka epizodycznych ról w Teatrach Polskim i Północnym w Warszawie. W 1993 roku wziął udział w sesji selekcyjnej w Workcenter Jerzego Grotowskiego w Pontederze, we Włoszech, został przyjęty i z początkiem roku 1994 rozpoczął roczny staż aktorski, który w efekcie trwał dłużej i zakończył się w maju 1999 roku. "Praca w Workcenter miała charakter laboratoryjny i odbywała się pod kierunkiem Jerzego Grotowskiego oraz Tomasa Richardsa - jego długoletniego współpracownika. Zespół tworzyła grupa młodych artystów z całego świata; zajęcia odbywały się przez sześć dni w tygodniu i trwały 8-10 godzin dziennie (a często dłużej). Jako członek zespołu uczestniczyłem w zajęciach - trening artystyczny aktora, a przede wszystkim w stricte twórczym procesie pracy Workcenter, którego ukoronowaniem była zamknięta struktura performatywna o nazwie "Akcja"." Po powrocie do Polski, jako asystent Michała Pawlickiego prowadził zajęcia ze studentami swojej macierzystej uczelni. Od maja 1999 roku prowadzi również cykl spotkań - staży (w całej Polsce i za jej granicami), który roboczo nazwałem - ŹRÓDŁO RUCHU. Do swoich ważniejszych osiągnięć zalicza role Księdza Piotra w poznańskiej realizacji "Dziadów Drezdeńskich" w reżyserii Macieja Prusa, Volanda w "Mistrzu i Małgorzacie" w reżyserii Andrzeja Marczewskiego, zrealizowanym w teatrze Nowym w Łodzi, a także swoją indywidualną pracę "Lament Doctoris Fausti" (onodram oparty na "Doktorze Faustusie" Tomasza Manna).

Warsztat: Źródło ruchu - (Praca nad doskonaleniem technik aktorskich) Celem głównym takiego stażu - spotkania jest uświadomienie młodym aktorom, iż ciało jest ich głównym narzędziem pracy i dopóki aktor ma elementarne problemy ze swoim ciałem, jest on ograniczony. Staż składa się z dwóch części:
1. Trening artystyczny aktora - łączy on elementy struktury i spontaniczności i zmierza między innymi do rozwinięcia poczucia tempo - rytmu i fizycznej sprawności w stopniu potrzebnym aktorowi. Ćwiczenia w treningu mają za zadanie pomóc każdemu z osobna odkryć żywotność ciała, jego możliwości i strumień impulsów które płynąc z wnętrza, objawiają się na zewnątrz aż do peryferii ciała.
2. Działania fizyczne aktora - tak jak rozumiał je Stanisławski i jak funkcjonowały one w praktyce Grotowskiego. Istotą tej pracy jest odnajdywanie (w trakcie improwizacji) takich elementarnych działań aktorskich, zapamiętywanie ich i montowanie w strukturę roli.

Dorota Sajewska - Tłumacz, dramaturg, pracownik Zakładu Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie. Autorka przekładów dramatów m. in. Elfriede Jelinek, Dei Loher, Petera Handkego, Falka Richtera, a także współtłumacz książki Hansa-Thiesa Lehmanna Teatr postdramatyczny. Niedawno, nakładem wydawnictwa Księgarnia Uniwersytecka w Krakowie, ukazała się jej książka "Chore sztuki".

Wykład: Choroba/tożsamość/dramat. TANZTHEATER, czyli meblościanka. O teatrze tańca zupełnie na serio - TANZTHEATER (=teatr tańca), choć odsyła do rytualnych początków teatru, jest określeniem bardzo młodym. Użyte po raz pierwszy na początku lat 70-tych XX wieku przez niemieckiego artystę - Gerharda Bohnera, bardzo szybko weszło do języka międzynarodowej krytyki tańca i teatru. Poprzez swą złożoną naturę - odsyłając z jednej strony do ruchu, z drugiej zaś do teatralności na scenie, kwestionując dotychczasowe tradycje tańca oraz teatru dramatycznego - TANZTHEATER od początku stanowił również pojęcie problematyczne. Wielokrotnie stawiano pytania o to, czym tak naprawdę jest teatr tańca. Czy Pina Bausch i teatr tańca to synonimy? Czy teatr tańca jest niemiecki? Czy teatr tańca jest polityczny? Jak teatr tańca rozumie ciało?
Warsztaty będą zatem poświęcone teatrowi tańca, zarówno historii samego pojęcia, jak i istocie tego hybrydycznego zjawiska. W oparciu o wypowiedzi artystów, materiał wideo - fragmenty z prób zespołu Piny Bausch, spektakle Sashy Waltz (Allee der Kosmonauten; Körper) oraz nasze doświadczenia jako widzów spróbujemy zastanowić się nad relacją pomiędzy teatrem a tańcem, tańcem a teatrem, wreszcie pomiędzy teatrem tańca a samym tańcem. Może wspólnie uda nam się odpowiedzieć na pytanie, czy teatr tańca to bardziej taniec czy teatr.


© stronę tańca przygotowuje: wolna strefa
kontakt: wolnastrefa@poczta.onet.pl


główna     serwis tańca     powrót do: fabryka tańca     powrót do: projekt DCXodkryć strony od 20.10.2000

wolna strefa - serwis tańca: taniec współczesny, taniec nowoczesny, modern dance, festiwale tańca, teatry tańca, warsztaty tańca współczesnego

© wolf
wszystkie prawa zatrzeżone