fabryka tańca: produkcje teatralne i patronaty prasowe wolnej strefy


Projekt DCX (Dance Contemporary X)
- II edycja

patronat prasowy wolnej strefy (Warszawa, 2005)

Projekt DCX (Dance Contemporary X) powstał we wrześniu 2004 roku. Jest to projekt wieloletni mający na celu upowszechnienie tańca współczesnego i animację środowisk zainteresowanych tą dziedziną sztuki. DCX zaprasza do uczestnictwa i aktywnego działania na rzecz rozwoju tańca współczesnego.

Sylwetki zaproszonych artystów i opis spektakli:

Teatr Bretoncaffe został założony w 2001 roku w Warszawie, ale twórcy teatru - Anna Godowska (tancerka, choreograf), Sławomir Krawczyński (scenarzysta, reżyser), Dominik Strycharski (muzyk, kompozytor) współpracowali ze sobą wcześniej realizując projekty dla Stowarzyszenia Scena 96: Dedal (1999), Nokturn (2000). Obecny skład zespołu: Anna Godowska, Sławomir Krawczyński (kierownik artystyczny), Dominik Strycharski, Anita Wach. Teatr Bretoncaffe w swojej twórczości łączy taniec współczesny/ruch, aktorstwo, tekst, muzykę. Traktując w sposób otwarty samo pojęcie teatru, twórcy Bretoncaffe nie chcą ograniczać się tylko do poszukiwania stylu. Teatr jest dla nich miejscem, gdzie artysta w sposób świadomy otwiera się na rzeczywistość. U podstaw każdej pracy leży chęć uchwycenia zjawisk, które w życiu człowieka i kulturze są nie w pełni uświadomione i trudne do wyrażenia. Jest to poszukiwanie ukrytych za fasadami oczywistości, kulturowymi schematami i potocznymi definicjami, procesów, które w wielkim stopniu determinują nasze życie, wpływają na jednostkowe oraz zbiorowe losy. Śledzenie tego ukrytego nurtu jest sposobem na obserwację współczesności, której obraz ciągle się zmienia, transformuje w coraz nowe formy. Ten obraz w istocie stanowi odbicie skomplikowanej, zbiorowej ludzkiej psyche. Źródłem inspiracji może być zarówno konkretny tekst literacki lub filozoficzna myśl, jak i obserwacja codziennych wydarzeń, czy też kontemplacja snów.

Dla twórców Bretoncaffe taniec jest ogólną nazwą pracy nad ciałem, a praca ta zakłada potraktowanie ciała jako medium treści psychicznych. Taniec i aktorstwo naturalnie współistnieją ze sobą, stanowiąc różne strony jednego procesu. Są manifestacją zjawisk psychicznych. Począwszy od 2004 roku zespół systematycznie pracuje nad własną techniką pracy z ciałem, czerpiąc wiele inspiracji z pewnych współczesnych nurtów psychoanalizy. Teatr Bretoncaffe należy do nurtu teatrów niezależnych. Swoje projekty finansuje z jednorazowych dotacji instytucji publicznych oraz ze środków własnych. Współpracuje z wieloma artystami oraz instytucjami, wśród których wymienić należy: Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Ośrodek Działań Twórczych, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Stowarzyszenie Tancerzy Niezależnych.

"SLAM[in]"
Teatr Bretoncaffe
choreografia: Anna Godowska
współpraca choreograficzna: Anita Wach
reżyseria, tekst: Sławomir Krawczyński
działania wokalne, muzyka: Dominik Strycharski
tańczą: Anna Godowska, Anita Wach

"SLAM[in]" - to spektakl łączący w teatralną całość taniec współczesny, tekst i kreowaną na żywo muzykę. Tytuł projektu pochodzi od modnego obecnie zjawiska artystycznego, łączącego w sobie elementy poezji, teatru, performance'u, czasami także muzyki. W Polsce jest ono jeszcze niezbyt dobrze znane, choć zwolna znajduje publiczność. Uważamy to zjawisko za bardzo ciekawe i nasz projekt wyrasta z fascynacji tą formą ekspresji. Slam jest obszarem słowa, swego rodzaju ostoją poezji, jej żywej odmiany, która poszukuje kontaktu z odbiorcami. W naszym projekcie jest to ważny kontekst, który pozwala zastanowić się nad specyfiką relacji pomiędzy twórcą a odbiorcą. Z drugiej strony slam odzwierciedla niezwykłą plastyczność słowa, a tym samym odkrywa na nowo złożony i bogaty potencjał ludzkiej komunikacji. Spektakl "SLAM[in]" jest próbą kontemplacji przestrzeni, która wydaje się być warunkiem koniecznym istnienia wszelkich obiektów i relacji. Tak jak ruch nie może zaistnieć beż otaczającej jednostkę przestrzeni, tak też słowo i dźwięk nie może zaistnieć bez ciszy, która dla słów i dźwięków jest odpowiednikiem przestrzeni. Przestrzeń jest tym aspektem świata, który wszelkim istotom pozwala żyć i wyrażać się. Przestrzeń jest święta. Innym ważnym elementem przedstawienia jest związek słowa z ciałem. Swoista gra pomiędzy jednym i drugim. W spektaklu "SLAM[in]" słowo staje się elementem muzyki, jej częścią składową, tym samym staje się częścią tańca. Impulsy przebiegają od słowa do ruchu i odwrotnie - gest inicjuje mowę. Kompozycja całości jest właśnie złożoną grą zależności między tymi elementami.

Dada von Bzdulow - Teatr Dada von Bzdülöw zrealizował ponad trzydzieści premierowych przedstawień. Z tych, które nie są już w repertuarze, a które pokazywane były z powodzeniem w Polsce i za granicą należy wymienić: Zagłada ludu, Człowiek, który kłamał, Nie było, nie będzie, czyli nie ma, Sonata, Apartament no7, Dialogus In conventione, Drop Dead Gorgeous (koprodukcja z Vincent Dance Theatre) . W latach 1995 do 2004 roku Dada von Bzdülöw współpracował z Teatrem Miejskim w Gdyni, a na scenie tego teatru, w latach 1997-2000, prowadził cykliczne spotkania artystyczne pod nazwą Dzień Pięknego Towarzystwa. W latach 1998-2001 zespół uczestniczył w projektach Bałtyckiego Uniwersytetu Tańca współtworząc i występując w takich choreografiach, jak: Wewnątrz ciała i Zaspa Aviego Kaisera, Papugaj Tatiany Baganowej. W dorobku zespołu Teatru Dada są również międzynarodowe produkcje i wydarzenia artystyczne realizowane w Niemczech, Belgii, Szwecji i Anglii. Do najważniejszych zaliczyć należy: Landscape X w Sztokholmie (przedstawienie The Rape of Europe w reżyserii Piotra Cieplaka / 1998) oraz SEAS (spektakl ODYS-seas - reżyseria Leszek Bzdyl / 2004). W latach 2004-2006 Teatr Dada von Bzdülöw uczestniczy w projekcie Trans Danse Europe. Od 2000 roku Teatr Dada związany jest ze sceną teatralną Klubu Żak w Gdańsku, gdzie w 2002 roku zainicjował nowy festiwal teatrów tańca i tańca współczesnego pod nazwą Gdańska Korporacja Tańca.
(za Dada von Bzdulow)

"Magnolia"
reżyseria: Leszek Bzdyl
choreografia: Katarzyna Chmielewska & Leszek Bzdyl
występują:
Katarzyna Chmielewska w roli Katarzyny Chmielewskiej
Leszek Bzdyl w roli Leszka Bzdyla
muzyka: Mikołaj Trzaska
kostiumy: Katarzyna Piątek
światło: Michał Kołodziej
produkcja: Klub Żak - Gdańsk, wolna strefa - Warszawa

Wyobraźmy sobie kraj w środkowej Europie. Klimat jest tam zmienny. Niekiedy mrozy, niekiedy nieludzkie upały. Wszyscy w tym kraju żyją tak, jakby czekali na coś innego niż akurat jest. Człowiek w tym kraju chciałby zachować spokój ducha, ale albo mu za gorąco, albo za zimno. Albo moczy go deszcz, albo słońce rozmiękcza mózg. I nie ma się co dziwić, że ten człowiek ze środkowej Europy stale wymyśla sobie swoje życie na nowo.
I wyobraźmy sobie, że w tym kraju, w środkowej Europie, nie wiadomo dlaczego, rośnie sobie z rzadka Magnolia. Przychodzi miesiąc maj i nagle z gałęzi tego drzewa wyskakują wielkie kwiaty. Zawsze widok tych kwiatów jest niespodzianką dla człowieka z kraju w środkowej Europie. Idzie sobie taki środkowoeuropejski człowiek ulicą, grzany pierwszymi promieniami upalnej wiosny, a tu przed nim Cud!!! Wielkie kwiaty na gołych gałęziach!!!
Zachwyt. Mięknie mu wszystko w duszy. Gotowy jest kochać i trwać w miłości, troszczyć się o miłość... Nie ma co dodawać, że życie wydaje mu się nagle piękne. Wszystko naraz jest jakieś stabilniejsze, jakieś pełniejsze. Chce mu się żyć tylko tu i teraz, w kraju gdzie kwitnie magnolia!!! Powiedzmy, za dwa dni, mija człowiekowi entuzjazm. Idzie więc tam, gdzie zdarzył się Cud. Ale...
W tym kraju środkowej Europy, ubiegłej nocy, nie wiadomo dlaczego, temperatura spadła poniżej zera... Dochodzi więc człowiek z nadzieją w sercu tam, gdzie zdarzył się Cud, ale tam już tylko gołe gałęzie i jakieś marne resztki, marne i zwiędłe.
To bardzo smutna historia.


© stronę tańca przygotowuje: wolna strefa
kontakt: wolnastrefa@poczta.onet.pl


główna     serwis tańca     powrót do: fabryka tańca     powrót do: projekt DCXodkryć strony od 20.10.2000

wolna strefa - serwis tańca: taniec współczesny, taniec nowoczesny, modern dance, festiwale tańca, teatry tańca, warsztaty tańca współczesnego

© wolf
wszystkie prawa zatrzeżone