prawa autorskie obowiązujące na stronie wolna strefa - serwis tańca


wolna strefa: najważniejsze informacje
prawa autorskie: ochrona praw autorskich na stronie wolna strefa - serwis tańca

Strona www.wolnastrefa.republika.pl prowadzona jest zgodnie z kodeksem dziennikarskim BBC
oraz w zgodzie z polskim prawem prasowym, polskim kodeksem etyki dziennikarskiej oraz tzw. netetykietą.
Prosimy nie łamać praw autorskich.

Dozwolone jest:

Dozwolone jest kopiowanie i przetwarzanie informacji z serwisu tańca z podaniem źródła jej pochodzenia (uwaga: niektóre informacje mają zastrzeżone prawa do dalszych publikacji stosowną adnotacją znajdującą się pod opublikowaną wiadomością).
Wszelkie publikacje materiałów pochodzących z serwisu tańca muszą posiadać obowiązkową adnotację "źródło: wolna strefa - serwis tańca", lub "źródło: www.wolnastrefa.republika.pl".

Zabronione jest:

Zabronione jest kopiowanie i dalsza publikacja informacji z serwisu tańca bez podania obowiązkowej adnotacji o źródle ich pochodzenia.

Zabronione jest kopiowanie i przetwarzanie tych informacji z serwisu tańca, które są osobno zastrzeżone prawami autorskimi. Adnotacje znajdują się pod określonym tekstem.

Zabronione jest kopiowanie informacji, pomysłów, nazw własnych, tekstów z innych niż serwis tańca podstron witryny www.wolnastrefa.republika.pl

Zabronione jest kopiowanie zdjęć, materiałów graficznych, projektu graficznego, itp.
W szczególnych przypadkach (jeśli prawa do zdjęć są uwolnione) stosowna adnotacja o możliwości kopiowania zdjęć znajduje się pod opublikowanym materiałem.

Działania wolnej strefy na rzecz ochrony praw autorskich:

wolna strefa działając na rzecz środowiska tanecznego, w poszanowaniu praw autorskich oraz własnej pracy włożonej w funkcjonowanie swoich witryn będzie zgłaszać ewidentne przypadki łamania prawa autorskiego do administratorów portali, na których dane strony są umieszczone.

W szczególnych wypadkach łamania praw autorskich lub etyki dziennikarskiej wolna strefa może wystąpić na drogę sadową lub podjąć inne dozwolone prawem środki działania.© stronę tańca przygotowuje: wolna strefa
kontakt: wolnastrefa@poczta.onet.pl


główna     serwis tańca     wolna strefa - najważniejsze informacjeodkryć strony od 20.10.2000

wolna strefa - serwis tańca: taniec współczesny, taniec nowoczesny, modern dance, festiwale tańca, teatry tańca, warsztaty tańca współczesnego

© wolf
wszystkie prawa zatrzeżone