strona tańca: republika tańca - cykliczny projekt prezentacyjny wolnej strefy


Dada von Bzdülöw
I edycja projektu: republika tańca: Dada von Bzdülöw - wstęp do prezentacji

"Teatr Dada von Bzdülöw w ciągu dziewięciu lat istnienia (rok założenia 1993) przechodził liczne ewolucje. Owe ewolucje pozwalały w ożywczy sposób, stale na nowo, podchodzić do materii teatralnego widowiska. Dystansować się zarówno od konwencjonalnego myślenia o choreografii, jak i stereotypowej teatralizacji. Każda z kolejnych faz pracy i aktywności teatralnej zespołu prowokowała tworzących go tancerzy i aktorów do podejmowania nowych tematów oraz badania odmiennych zasad wypowiedzi scenicznej. Obecnie Dada to wolna struktura, w ramach której samodzielne realizacje podejmuje pięciu niezależnych aktorów i tancerzy (Katarzyna Chmielewska, Aurora Lubos, Patrycja Kujawska, Magdalena Reiter oraz założyciel i artystyczny menadżer teatru, Leszek Bzdyl ). Najnowsze przedstawienia teatru Dada są efektem współpracy opartej na wymianie indywidualnych doświadczeń choreograficznych i dramaturgicznych pomiędzy wymienionymi twórcami.

"Dialogus in conventione", "so beautiful", "W błogosławionym nawiasie", choć powstawały odrębnie, prowadzą ze sobą szczególny dyskurs - zaprzeczają sobie, a zarazem dopełniają się wzajemnie. W każdej z choreografii, bohaterowie zdarzenia postawieni są wobec sytuacji krytycznej, wobec sytuacji, kiedy kolejny krok w przyszłość wydaje się niemożliwością. A jednak w owej domniemanej "niemożliwości" istnieje jakaś ewentualność DZIANIA SIĘ. Czy ta obserwacja ma w sobie znamiona optymizmu, czy też pesymizmu? Co z niej wynika? To pytania na początek i na koniec "prezentowania" i "oglądania" najnowszych choreografii Teatru Dada".
Leszek Bzdyl© stronę tańca przygotowuje: wolna strefa
kontakt: wolnastrefa@poczta.onet.pl


główna     serwis tańca     powrót do: republika tańca     powrót do: strona tańca: republika tańca: Dada von Bzdulowodkryć strony od 20.10.2000

wolna strefa - serwis tańca: taniec współczesny, taniec nowoczesny, modern dance, festiwale tańca, teatry tańca, warsztaty tańca współczesnego

© wolf
wszystkie prawa zatrzeżone