główna     serwis tańca     Dada von Bzdulow

Manifest Dada von Bzdulow

Manifesto !!!

Widowisko teatralne jest tylko widowiskiem teatralnym, tzn. nie kusi się o diagnozy, recepty i tym podobne intelektualne rozrywki, szkodliwe dla teatru. Być może najważniejsza jest niegdysiejsza czystość formy. Teatr Dada von Bzdülöw wykorzystuje TANIEC, który sam w sobie jest bydlęcą przyjemnością. Teatr Dada mówi SŁOWA, a słowa są zawsze nazwami indywidualnych iluzji. Teatr Dada nieodpowiedzialnie pozwala wszystkiemu mieszać się ze sobą w przekonaniu, że ta nieodpowiedzialność jest naszym naturalnym środowiskiem. Na koniec, Teatr Dada ma nadzieję, że nikt nie będzie próbował nazwać tych zabiegów AWANGARDOWYMI.

© Dada von Bzdulowgłówna     serwis tańca     Dada von Bzdulow